Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

DOTACJA NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

wtorek, 26 maja 2020 12:00
-
altWójt Gminy Kotla ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.
Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Kotla.
Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej lub inne podmioty dysponujące tytułem prawnym do nieruchomości o charakterze mieszkalnym.

czytaj więcej (kliknij)

ZAŁĄCZNIKI:

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WYMIANE ŹRÓDEŁ CIEPŁA


OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU

Wniosek o udzielenie dotacji Załącznik Nr 1

Wniosek o wypłatę dotacji Załącznik Nr 2

Zgoda współwłaścicieli Załącznik Nr 3